ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ


Α)  ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ


Β)  ΘΕΩΡΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ


Γ)  ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΔ)   ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ DNA