ΜΕΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Απ το 1995 που επστρεψα απ το Βλγιο που για 2 χρνια μουν μεταδιδακτορικς συνεργτης ερευνητς και ανμεσα στις υποτροφες για το ερευνητικ μου ργο διδσκω ΦΥΣΙΚΗ σε φροντιστρια Μσης Εκπαδευσης.

Σε αυτ τη σελδα παρουσιζοντα επιλεγμνα θματα και ασκσεις για τους μαθητς Λυκεου.

 

Β Λυκεου

Μια παρατρηση στο  πρβλημα 1.30 του σχολικο βιβλου της κατεθυνσης. Σε αυτ το πρβλημα δνονται  η πεση και ο γκος μιας φιλης αερου που χρησιμοποιεται για να φουσκσουν κποια μπαλνια, καθς και η πεση και ο γκος των μπαλονιν και ζητεται ο αριθμς των μπαλονιν που θα φουσκωθον. Στην λση του προβλματος θεωρεται πως λα τα moles του αερου θα μεταφερθον απ τη φιλη στα μπαλνια. Αυτ ββαια εναι λανθασμνο. ταν η πεση του αεροιυ στη φιλη γνει μικρτερη απ την πεση που επιτυγχνουμε στα μπαλνια ττε θα σταματσει η μεταφορ αερου απ τη φιλη προς τα μπαλνια. Το επμενο μπαλνι που θα προσπαθσουμε να φουσκσουμε θα απορροφσει ακμα λιγτερο αριο καθς θα επιτευχθε η ισορροπα νωρτερα. Με αυτ τον τρπο τα τελευταα μπαλνια δεν θα φουσκωθον κανονικ. Θα ταν καλτερο αν η σκηση ριζε τι σταματμε να χρησιμοποιομε τη φιλη ταν η πεση της γνει ση με τη μγιστη πεση που φθνουν τα μπαλνια.

Γ  Λυκεου

α) Παρατηρσεις για τα θματα της Φυσικς Κατεθυνσης των Πανελληνων εξετσεων του 2005.

Στις φετινς εξετσεις η αποτυχα στη Φυσικ Κατεθυνσης ταν τερστια. Προσωπικ αν και οι μαθητς μου πγαν μια χαρ και 3 εξ αυτν μπκαν στην Ιατρικ Αθνας δεν μπορ να μην σχολισω τα θματα. Και ακριβς επειδ δεν χρειζεται να δικαιολογσω  τον εαυτ μου σαν καθηγητ  μπορ να εμαι αντικειμενικς.Τα θματα κατ τη γνμη μου θεωρονται απαρδεκτα για Πανελλνιες εξετσεις για τους  παρακτω λγους:

1) Το Θμα 2.2 ταν εκτς λης. Και αυτ γιατ η κνηση που εκτελε το να σμα εναι σνθετη κνηση που αποτελεται απ στροφικ ταλαντωση και ευθγραμμη ομαλ κνηση. Η στροφικ ταλντωση δυστυχς για την επιτροπ που επλεξε τα Θματα και για την Υπουργ που την κλυψε εναι εκτς λης. σοι μαθητς αναγνριζαν πως το σμα περιστρφεται  δεν θα μποροσαν ποτ να χαρακτηρσουν την κνηση. Το αποτλεσμα της μελτης τους θα τους οδηγοσε σε τοπο, καθς εχαν δο τρπους να μελετσουν το πρβλημα. Η λλειψη γνσης της στροφικς ταλντωσης οδγησε τους μαθητς σε λανθασμνη ενεργειακ αντιμετπιση του προβλματος.   Η προσπθεια ρσης του αδιεξδου οδγησε και σε μεγλες συγκροσεις τους συναδλφους φροντιστς και καθηγητς. Οι μισο υποστριζαν λανθασμνα πως το σμα δεν περιστρφεται γιατ το ατιο  της περιστροφς δεν εναι η ροπ αλλ το ζεγος δυνμεων. Οι λλοι μισο υποστηρζαμε (και πολ σωστα κναμε) πς το σμα περιστρφεται και το θμα εναι εκτς λης. Η ρση του αδιεξδου εναι πολ πιο σνθετη απ μια απλ ρνηση περιστροφς.  

Τελικ ακμα δεν χω καταλβει τι προσπαθοσε να ελγξει η επιτροπ με αυτ το θμα. Απ τη στιγμ που η λση προρχεται μνο απ τον Β Νμο του Newton, που διδσκεται στην Α Λυκεου και η περιστροφικ κνηση εναι εκτς λης ττε γιατ μπκε στις πανελλνιες της Γ Λυκεου; Για να δομε αν τα παιδι ξρουν τον Β Νμο του Newton; Τι σχση χει το θμα αυτ με την την Εξεταστα λη; 

2)  Το Θμα 4.3 ταν λανθασμνο μαθηματικ. Η διατρηση της ορμς οδηγοσε σε μια εξσωση της μορφς

                 m/M= 0

    Η επιτροπ των θεμτων απ αυτ την εξσωση ζητοσε οι μαθητς να συμπερνουν τι η μζα m εναι πολ μικρτερη απ την μζα Μ. Αυτ ββαια εναι μια συνηθισμνη πρακτικ σε Πανεπιστημιακς εξετσεις στα Φυσικ Τμματα αλλ αυστηρ μαθηματικ εναι λανθασμνη. Η αυστηρ μαθηματικ λση της εξσωσης εναι τι η μζα m εναι μηδενικ ρα δεν υπρχει βλμα, συνεπς δεν υπρχει και πρβλημα.   Οι μαθητς Λυκεου που δεν χουν την παιδεα φοιτητν των τμημτων φυσικς μποροσαν πολ εκολα να βραχυκυκλωθον. Θα πρεπε σως να δωθε καλτερα το ερτημα. Αντ να ρωτηθον οι μαθητς για ποι τιμ του λγου ισχει η συνθκη που δωσε το πρβλημα θα πρεπε να ερωτηθον για ποι ριο ισχει. Δηλαδ να δεξει η επιτροπ στους μαθητς τι δεν την ενδιαφρει η αυστηρ μαθηματικ λση του προβλματος αλλα η φυσικ συνθκη που προκπτει.   

Γενικ  παρατρηση για το Τταρτο Θμα: Και τα 3 ερωτματα του λνονταν με τον διο τρπο. ποιος λοιπν τον ξερε αυτν τον τρπο γραφε λο το Θμα τποτα. Σαν Θμα Πανελληνων εξετσεων αυτ εναι απαρδεκτο γιατ μεινει την δυναττητα ελγχου του μαθητ σε μεγλο μρος της λης. Θα πρεπε τα ερωτματα να λνονται με διαφορετικος τρπους στε ο εξεταστς να μπορε να διαγνσει το πσο ο μαθητς χει κατανοσει το σνολο της λης. 

3)  Υπρχε ερτημα στις εξετσεις που η απντηση βρισκταν σε λεζντα φωτογραφας στο σχολικ βιβλο. Δεν ξρω αν ρωτντας τη λεζντα εξετζουμε την κρση η την απομνημνευση του μαθητ. Την απντηση μπορε να την δσει ο καθνας.

β) Θματα με γενικτερο ενδιαφρον

  1. Η πρτη πρταση αναφρεται στις φθνουσες ταλαντσεις. Το σχολικ βοθημα δεν ξεκαθαρζει αν  στην περπτωση των φθνουσων ταλαντσεων ισχουν οι διες σχσεις με τις αμεωτες ταλαντσεις για την απομκρυνση, την ταχτητα την επιτχυνση. Η μαθηματικ επεξεργασα αποδεικνει τι δεν ισχουν και πρπει στις ασκσεις  ( πως στο παρδειγμα) να χρησιμοποιομε τον Β νμο του Newton. 
  2. Η δετερη πρταση σχετζεται με το ιδανικ κκλωμα ηλεκτρομαγνητικν ταλαντσεων. Μελετντας να ττοιο κκλωμα (κκλωμα Thomson) σε πρτη ματι φανεται να παραβιζεται ο 2ος καννας του Kirchhoff. Μια πιο προσεκτικ μελτη αποκαθιστ την ισχ του καννα αυτο.

γ) Προτεινμενα Θματα