ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΕΠ - ΦΥΣΙΚΗΟι διορθώσεις των βιβλίων Φυσικη Ι και Φυσικη ΙΙ βρίσκονται σε άλλη σελίδα.

Ξεκινάμε σε αυτή τη σελίδα με ΤΕΣΤ-Αυτοαξιολόγησης.
Δεχθήκαμε πως στον διαγωνισμό θα υπάρχουν 80 ερωτήσεις συνολικά επομένως 56 Φυσικής και 24 συνεξεταζομένων μαθηματων (Χημείας-Βιολογίας-Γεωλογίας).
Στα τεστ θα παρουσιάσουμε προτάσεις για τις 56αδες της Φυσικής. Παρουσιάζουμε αρχικά τα 5 τέστ αυτοαξιολόγησης τα οποία βρίσκονται και στον τρίτο τόμο των βιβλίων μας για τον ΑΣΕΠ. 

1)  Τεστ Αυτοαξιολόγησης.Α)  ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Β)  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Γ)  ΚΥΜΑΤΙΚΗ
Δ)  ΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΡΕΥΣΤΩΝ
Ε)  ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ


ΣΤ)  ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ


Ζ)   ΟΠΤΙΚΗ
Η)     ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ  Θ)    ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ

Το κεφάλαιο της υπεραγωγιμότητας του τρίτου τόμου βρίσκεται στη σελίδα των βιβλίων.

Ι)     ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑΙΑ)  ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ